BANKA VE FİNANS HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ

EĞİTİM ŞEKLİ VE SÜRECİ

Eğitim online (uzaktan) yapılacaktır. Kameranın ve ses sisteminin açık olması gerekmektedir. Cep telefonundan girilemeyecektir. Eğitimden önce uzaktan eğitim sistemine girmenizle ilgili e-mail adresinden bilgilendirme yapılacaktır.

 

GÜNCELLENİYOR